Altres aplicacions

Amb metall deployé es poden realitzar diversos tipus de reixes per a altres aplicacions com: entrades d'aire per al ram de l'automoció, fabricació de mobiliari urbà, reixes per evitar l'entrada de vegetació en canals de desguàs, reixes destinades a l'apicultura, armaris de seguretat, passarel·les, esglaons d'escales, proteccions diverses ...

(*)Consulteu amb el nostre departament tècnic.

  • Altres aplicacions
  • Altres aplicacions
  • Altres aplicacions
  • Altres aplicacions
  • Altres aplicacions
  • Altres aplicacions