Falsos sostres

Els Falsos sostres de metall deployé van destinats a tipus de construccions com: Locals comercials, naus industrials, despatxos, etc. Se'ls pot aplicar materials tant acústics com ignífugs.

Falsos sostres Nodalux®

F. Pla
F. Tegular
F. Costats doblegats
F. Ocult (Sistema patentat)

Materials

Acer, acer galvanitzat, alumini, inoxidable ...

Acabats

Natural, Ral a triar i "corten".

Formats

600 mm x 600 mm
600 mm x 1200 mm
600 mm x 1500 mm
i altres formats

DL: Diagonal llarga

DC: Diagonal curta

P: Pas mínim (en funció d'E)

E: Gruix

Tipus de rombe

 • Sostre pla
  DL: 6 x DC: 4 x E: 0,8 x P: 1
  DL: 8 x DC: 4 x E: 0,8 x P: 1
  DL: 12 x DC: 6 x E: 1 x P: 1,5
  DL: 16 x DC: 8 x E: 1 x P: 1,5
  DL: 20 x DC: 10 x E: 1 x P: 2,5
  DL: 30 x DC: 13 x E: 1 x P: 3
  DL: 50 x DC: 25 x E: 1 x P: 4
  DL: 62 x DC: 23 x E: 1 x P: 4
 • Sostre Tegular
  DL: 6 x DC: 3 x E: 0,8 x P: 0,4
  DL: 8 x DC: 4 x E: 0,8 x P: 0,8
  DL: 12 x DC: 6 x E: 1 x P: 1,5
  DL: 16 x DC: 8 x E: 1 x P: 1,5
  DL: 20 x DC: 10 x E: 1 x P: 2,5
  DL: 30 x DC: 13 x E: 1 x P: 3
 • Sostre Ocult
  DL: 8 x DC: 4 x E: 0,8 x P: 0,8
  DL: 12 x DC: 6 x E: 1 x P: 1,5
  DL: 16 x DC: 8 x E: 1 x P: 1,5

* Per altres mides de rombe, consulteu

 • Falsos sostre
 • Falsos sostre
 • Falsos sostre
 • Falsos sostre
 • Falsos sostre
 • Falsos sostre
 • Falsos sostre
 • Falsos sostre